Over Indumix

Indumix® is een creatieve oplossing voor het verantwoord hergebruiken van secundaire bouwstoffen , verontreinigde grond en industriële reststoffen. Het is innovatief , duurzaam en kostenbesparend! Hoe?