Funderingen

Toepassingen

Het verschil tussen funderingen gemaakt van een  Indumix®-mengsel en standaard funderingen is dat eerst genoemde duurzaam en sterker zijn. Waar bij gewone funderingen de mogelijkheden begrensd zijn kan een fundering van een Indumix®-mengsel uitkomst bieden. Indumix®-funderings mengsels  kunnen geproduceerd worden met een grotere variëteit aan sterkten en elasticiteit.

Als funderingsmateriaal bij:

– bedrijfsterreinen;
– wegen en fietspaden;
– haventerreinen met extreme
bovenbelastingen;
– vloeistofdichte vloeren in loodsen
of buitenterreinen;
– onderbouw voor sportvelden.