Over Indumix

Indumix® is een door middel van koude immobilisatie gemaakte hoogwaardige bouwstof. Verontreinigde materialen die vrijkomen bij sloopwerken en saneringswerken kunnen vaak weer toegepast worden in civiele projecten.

Indumix geeft besparingen op:

– stortkosten van vrijkomende verontreinigde grond;
– transportkosten van vrijkomende grond naar een erkende verwerker;
– transportkosten van aan te voeren primaire grondstoffen;
– het toepassen van primaire grondstoffen;
– de dikte van de aan te brengen asfalt of betonverhardingen;
– Co2 uitstoot.

Indumix® is innovatief en duurzaam vanwege:
– het cradle-to-cradle principe ( is oneindig recyclebaar );
– het verlengen van de levensduur van de verhardingen door de
specifieke civieltechnische eigenschappen;
– besparing op Co2 uitstoot.
– het hergebruik van (verontreinigde) materialen.

Algemene voorwaarden

Certificaten