Projecten

De Gubbels bedrijven hebben ruime ervaringen opgedaan met het produceren en verwerken van Indumix producten. Als funderingsmateriaal is Indumix toegepast op een aantal bedrijfsterreinen. De Gubbels bedrijven hebben deze terreinen turn key aangelegd. Zowel het ontwerp als aanleg van het grondwerk , ondergrondse infra ( leidingen nutsvoorzieningen , gescheiden rioleringen) , funderingen en toplaag is door ons verzorgd. Desgewenst kunnen we ook vloeistofdichte verhardingen aanleggen of zettingsvrije constructies ( vloer op palen) in gebieden met zwakke bodems en zware bovenbelastingen.