Voorbeeld voor bestekschrijvers

Bestekschrijvers kunnen hier onder een voorbeeld volgens RAW systematiek inclusief bepalingen voor het toepassen en verwerken van immobilisaat (Indumix®) downloaden.

Voorbeeld voor bestekschrijvers.