Funderingen

Het verschil van funderingen gemaakt van een Indumix®-mengsel met standaard funderingen is dat deze duurzaam en sterker zijn. Waar bij gewone funderingen de mogelijkheden begrensd zijn kan een fundering van een Indumix®-mengsel uitkomst bieden. Indumix®-funderings mengsels kunnen geproduceerd worden met een grotere variëteit aan sterkten en elasticiteit. bla

Als funderingsmateriaal bij:

  • bedrijfsterreinen;
  • wegen en fietspaden;
  • haventerreinen met extreme bovenbelastingen;
  • vloeistofdichte vloeren in loodsen of buitenterreinen.